HỘP GIẤY     
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N12 x H6.5 x C17cm (HNG-01)Couche 300 gsmMẫu HNG
N3.5 x H2 x C24.5cm (HNG-03)Fort 250 gsm
N4 x H3 x C3.5cm (HNG-08)
N5 x H2 x C7.5cm (HNG-06)
N5.5 X H3.5 X C8 cm (HNG-04)
HỘP NẮP LẬT
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N11.5 x H10 x C4.2cm (HNL-02)Couche 300 gsmMẫu HNL
Fort 250 gsm
HỘP TREO
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N4.5 x H2.5 x C8.5cm (HT-04)Couche 300 gsmMẫu HT
HỘP QUAI XÁCH
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N12 x H7 x C17 x N5 cmCouche 300 gsmMẫu HQX
HỘP KHẨU TRANG
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N19 x H10 x C10 cmCouche 300 gsmMẫu HKT
HỘP LỊCH TƯỜNG
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N3.5 x H3.5 x C31.2 cm (HLT-02)Ivory 300 gsmMẫu HLT
HỘP LỊCH BÀN
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiếu bếHình ảnh
N16 x H1.5 x C22.5 cm ( HLD-17)Ivory 300 gsmMẫu HLB