Bao thư       
Kích ThướcHình ảnhKích thước nắpHình ảnhChất LiệuHình ảnhDánHình ảnh
12×22 (Đứng)Nắp 3 cm Fort 100 gsmNắp dán keo
22×12( Ngang)Nắp 3.5 cm
12,5×17,5Nắp 4 cm
13×16,5Nắp 6.5 cm
16×16Nắp 11 cm
16×23
25×34.7
BAO THƯ 12X22 (Giấy Kraf)
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhDánHình ảnh
Nắp 3.5 cm ST-F003Nắp dán keo
Nắp 4 cm
BÌA HỒ SƠ
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
44X30.5X22X7cmCouche 300 gsmCán màng mờ 2 mặt
NAME CARD
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
8.8X5.3cmCouche 300 gsmCán màng mờ 2 mặt
VOUCHER-COUPON
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
12.5X7.5cmCouche 250 gsm
Couche 300 gsm
Fort 250 gsm