Lịch     
LỊCH BÀN LÒ XO – Đế Carton
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
15.5×17Couche 250 gsmLò xo (Đế bồi Carton)
15.5×19ST-C034
17×15.5ST-D038
19×15.5
LỊCH BÀN LÒ XO – Đế Ivory
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
19×10Couche 250 gsmCột dây (Đế I-01)
Lò xo (Đế I-01)
LỊCH BÀN CỘT DÂY
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
19×10(Ngang)Couche 250 gsmCột dây (Đế I-02)
12.5×15.5( Đứng)
STANDEE LỊCH
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhKiểu bếHình ảnh
24×14Couche 300 gsmMẫu STD
15.5×14
LỊCH TƯỜNG 1 TỜ
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
30×38Couche 250 gsmĐóng lò xo trắng
31×31
31×64
LỊCH TƯỜNG CỘT DÂY
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
30×38Couche 250 gsmCột dây
Đóng lò xo trắng
LỊCH TƯỜNG LÒ XO GIỮA
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
38×30Couche 250 gsmLò xo giữa
31×19
30×38
LỊCH TƯỜNG KHỔ NHỎ
LÒ XÒ ĐẦU
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
15.5X19Couche 250 gsmLò xo đầu
19X31
31X19
LÒ XÒ GIỮA
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
15.5X12.5Couche 250 gsmLò xo giữa
19X15.5
BAO LÌ XÌ
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
8X16Couche 150 gsmKhông cán màng