Poster     
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
A1Bìa & Ruột C150 gsm
A2
Banner
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
31X39Bìa & Ruột C150 gsm
A3Decal Giấy
31X64
31X120
Standee
STANDEE ĐỂ BÀN
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
24X14Couche 300 gsm
15.5X14Kiểu bế
Mẫu STD
STANDEE LỊCH
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
15.5X14Couche 300 gsm
Kiểu bế 24X14
Mẫu STD