TEM NHÃN       
Decal giấy bế Tròn
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
Hình tròn1.8 cm 2.2 cm, 2.5cm, 3.0cm , 3.5 cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, 6.0cm, 6.5cm, 7.0cm, 7.5cm, 8.0cm, 8.5cm, 9.0cmDecal Giấy
Hình Oval
Hình Vuông
Hình CN
Hình hoa
Hình nơ
Hình Lục giác
Hình trái tim
Hình BK01
Hình BK04
Hình BK05
Hình BK06
Hình khác
Decal giấy Tờ rời
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
30 x 19 cmDecal GiấyCán màng bóng 1 mặt
15 x 38.5 cm
30 x 35 cm
A4 ( 29.7 x 21) cm
Decal giấy Giấy Kraft
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
Hình tròn3.0cm , 3.5 cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, 6.0cm, 6.5cm, 7.0cm Decal GiấyKhông có
Hình vuông
Hình Oval
Hình Chữ Nhật
Hình khác
Tem Bảo Hành
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
Hình trònTừ 1,2 cm – > 4 cm ( + 0,1 cm)Decal Bề
Hình vuông
Hình Oval
Hình Chữ Nhật
Decal Nhựa Đụt
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
Hình tròn3.0cm , 3.5 cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, 6.0cm, 6.5cm, 7.0cm Decal nhựa trắng đục (ngoài trời)
Hình vuôngDecal nhựa trắng đục (trong nhà)
Hình Oval
Hình Chữ Nhật
Hình ND01
Hình ND04
Hình Khác
Decal Nhựa Trong
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
Hình tròn3.0cm , 3.5 cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, 6.0cm, 6.5cm, 7.0cmDecal nhựa trắng trong (ngoài trời)Cán màng bóng 1 mặt
Hình vuôngDecal nhựa trắng trong (trong nhà)
Hình Oval
Hình Chữ Nhật
Hình Khác
Decal Nhựa Trong
Kiểu dángHình ảnhKích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
Hình tròn3.0cm , 3.5 cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, 6.0cm, 6.5cm, 7.0cm Decal nhựa trongCán màng bóng 1 mặt
Hình vuông
Hình Oval
Hình Chữ Nhật
Hình Khác
Decal Nhãn CD/DVD
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
11,7cmDecal giấy
Sticker Nắp Bao thư
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhKiểu bếHình ảnh
3 x 3 cm Decal giấyCán UV 1 mặtBế Trái Tim
Bế Tròn
Decal giấy
Decal dán chai nước
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnh
21 x 5 cm Decal giấy
Nhãn Vỡ
Kích thướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhKiểu bếHình ảnh
5 x 6 cmDecal giấyCán UV 1 mặtBế thẳng
5 x 7 cm
5 x 8 cm
5 x 9 cm